The Ledóchowski Family herb2 Ród Ledóchowskich

 

 

 

 

 

 


 

 

 

Henryk Ledóchowski

Działacz samorządowy, prezydent miasta Sopotu w latach 1990–1992.

Absolwent Wydziału Chemii Politechniki Gdańskiej. Obecnie pełni funkcję prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku. Mieszkaniec Sopotu

 

Information on living family members will be included in this website only if submitted or approved by them. Informacja o żyjących członkach rodziny może zostać umieszczona na tych stronach jedynie w wypadku gdy dana osoba wyrazi zgodę. Jan Ledóchowski