The Ledóchowski Family herb2 Ród Ledóchowskich

 

 

 

 

 

 


 


Maria Barbara Ledóchowska 1921-2007
z domu Dzierżykraj-Morawska

Basia i MagdaMaria Barbara ("Basia"), córka Kajetana i Marii z domu Turno, urodziła się 30 czerwca 1921. Miała starszego brata Hieronima ("Romiego"), młodszą siostrę Marię Magdalenę ("Magdę") i młodszego brata Macieja. W dzieciństwie wakacje spędzali w rodzinnym majątku Jurkowo, pod Poznaniem. Po zakończeniu kariery w MSZ, jej ojciec Kajetan był od 1936 do momentu rozpoczęcia wojny, Pierwszym ViceMinistrzem Skarbu. Opuścił kraj we wrześniu i znalazł się z rządem na uchodźtwie we Francji. Za pośrednictwo znajomych, załatwił paszporty włoskie dla całej rodziny. Jego żona Maria postanowiła jednak zostać w Polsce z Magdą i Maciejem, i tylko dwoje starsze dzieci, Romi i Basia, pojechali do Paryża. Po zajęciu Francji przez Niemców, Kajetan z dziećmi i z rządem znalazł się w Londynie. Był posłem RP przy rządzie Czechosłowackim na wygnaniu, później Sekretarzem Generalnym MSZ. W październiku 1943, został mianowany Ambasadorem i pierwszym szefem misji dyplomatycznej akredytowanym przy Francuskim Komitecie Wyzwolenia Narodowego w Algierze, za co de Gaulle był zawsze jemu bardzo wdzięczny. Basia studiowała ekonomię w London School of Economics, przeniesionej w czasie wojny do Cambridge. Po wyzwoleniu Paryża, Kajetan z Basią przeniósł się do budynku Ambasady RP, pięknego pałacu Talleyranda w Paryżu, gdzie Kajetan był dziekanem Korpusu Dyplomatycznego aż do przyjazdu nuncjusza papieskiego, tj. do 31 grudnia 1944. k. Tam Basia poznała sekretarza Ambasady, jej przyszłego męża, Włodzimierza Ledóchowskiego. Po uznaniu nowego rządu Polski Ludowej w lipcu 1945, wszyscy opuścili Ambasadę.

Magda 2Magda: Matka, młodsza siostra i młodszy brat Basi pozostali w Warszawie, gdzie włączyli się aktywnie do pracy podziemnej w AK. Magda zdała maturę na tajnych kompletach i obdarzona talentem literackim, współpracowała z podziemnym pismem "Sztuka i Naród". Jako żołnierz Komendy Głównej Armii Krajowej ("Kedywu"), władając biegle językiem niemieckim i francuskim, używając podrobionych papierów Francuzki "volksdojczki", wykonywała zadania wywiadowcze w Hamburgu i Berlinie. Pracowała w szwajcarskiej firmie „La Roche” i wyniki jej rozpoznania umożliwiły powodzenie akcji, w której z magazynów tej firmy zdobyto dla Kedywu leki i środki opatrunkowe. Była łączniczką oddziału, który miał odbić więżniów Pawiaka w słynnej odwołanej akcji. Ocalała. W powstaniu warszawskim była łączniczką dowódcy zgrupowania "Radosław". Została ciężko ranna na barykadzie przy ul. Okopowej i zmarła dnia 6 sierpnia 1944 roku w szpitalu św. Jana Bożego. Spoczywa na Cmentarzu Wojskowym na warszawskich Powązkach.

Matka Basi i jej brat Maciej przyjechali do niej i ojca w Paryżu w 1946. Kajetan pozostał we Francji jako ambasador rządu RP na uchodźstwie („Ambasador Wolnej Polski” i senior Polonii), a Maciej kontynuował aktywną karierę w Radiu Wolna Europa.

PlażaParasolBasia wyszła za mąż za Włodzimierza Ledóchowskiego w Paryżu w 1946 i razem z nim w 1948 roku wyjechała do Republiki Południowej Afryki ("RPA"). Jej dalsze losy w Afryce są bardziej szczegółowo opisane na stronie o Włodzimierzu Ledóchowskim. Jej działalność na rzecz społeczności murzyńskiej została szczególnie opisana m.in. w pomniejszych artykułach w Tygodniu Polskim w Londynie i Przeglądzie Katolickim w Warszawie, w artykule w dzienniku The Star w Johannesburgu, oraz w podziękowaniu ("Tribute" czyli dosłownie "Hołd") w raporcie organizacji "USWE" (Use of Spoken and Written English - w wolnym tłumaczeniu: Język angielski w mowie i piśmie) za rok 1993.

Basia wróciła do Polski w 2004, gdzie zmarła w 2007 roku w domu opieki "Tabita". W ostatnich latach jej życia szczególnie serdeczną opieką otaczały ją kuzynki – Teresa ("Renia") Jakubowska i Elżbieta Morawska-Reiff. Pochowana została razem z mężem na cmentarzu w Podkowie Leśnej.

 

Jan Ledóchowski, 2012 r.

 

 

WnukAfryka

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________________________________

TT portret Basi

Przeglad Kat 1985

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tydzien Polski 1985

 

Information on living family members will be included in this website only if submitted or approved by them. Informacja o żyjących członkach rodziny może zostać umieszczona na tych stronach jedynie w wypadku gdy dana osoba wyrazi zgodę. Jan Ledóchowski